Image
Image
Image

KOMITET HONOROWY 25 Konferencji GAZTERM 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Minister Energii Litwy
Minister Energii Litwy
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Nafty i Gazu
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879