dise+pgnig+igg-01.png

studio4u.png

logo-360-2019p.png

prezydent2019.png

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
BRANŻOWY PARTNER KONFERENCJI
PARTNERZY KONFERENCJI
SPONSORZY
PARTNER BIZNESOWY KONFERENCJI

logo-orlen.jpg
PATRONI MEDIALNI
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
 
profi-coffee.jpg
DZIEŃ I
Opening address by Minister Piotr Naimski, Government’s Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure
Potencjał i strategia rozwoju Terminala LNG w Świnoujściu
Potential and development strategy of the LNG Terminal in Świnoujście
Litwa częścią europejskiego rynku gazu
Lithuania - a part of European gas market
Fiński model rozwoju i integracji infrastruktury transportowej gazu
Finnish model of development and integration of gas transport infrastructure
Zarządzanie licencjami – redukcja ryzyka, wzrost oszczędności
License management – risk mitigation, increase in savings
Rozwój amerykańskiego eksportu gazu a korzyści dla regionów nadbałtyckich i Trójmorza
Developing American Gas Exports and the Benefits for the Baltic and The Three Seas Regions
Rok po RODO - Cyberbezpieczeństwo w sferze ochrony danych
Year after GDPR – Cyber security in data protection
Rola polskiej giełdy gazu w procesie integracji rynków w regionie bałtyckim
The role of the Polish Gas Exchange in the integration of markets in the Baltic Sea Region
Nowy gaz dla Trójmorza. Wyzwania i zagrożenia
New gas for the Three Seas Region. Challenges and threats
Paliwo LNG na Morzu Bałtyckim –współpraca PGNiG i LOTOS
Strategia PGNiG wobec zagranicznych rynków gazu
Przewagi konkurencyjne amerykańskiego LNG
Competitive advantages of the American LNG and LNG models contracting in the short and long term
Potencjał i uwarunkowania rozwoju rynku bunkrowania LNG w regionie bałtyckim
Potential and development conditions for LNG bunkering in the Baltic Sea Region
DZIEŃ II
Czynniki wpływające na dynamikę cen gazu w Polsce
Factors influencing changes of gas prices in Poland
Ekonomia cyberprzestępstw
Cybercrime economics
Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w perspektywie rozwoju do roku 2025
w ujęciu regionalnym
Development of alternative fuel infrastructure until 2025 - regional perspective
Perspektywy gazu ziemnego w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej w okresie transformacji gospodarki europejskiej
Prospects for natural gas in the new EU budget period during transformation of EU economy
Stan i perspektywy realizacji strategii gazyfikacji Polski
Status and prospects for Poland’s gasification strategy
PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER MEDIALNY
cire
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
logobiznesalert-2.jpg
ORGANIZATOR


70-332 Szczecin, Al. Piastów 69/5, tel. 91 485 17 10, fax: 91 485 17 17, tel.kom.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl