PGNiG
IGG
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Image
PGNiG

PROBLEMATYKA

Image
Pandemia Covid 19, która zaburzyła normalne funkcjonowanie wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego niestety nadal nie pozwala nam wrócić do  normalności. Jednak mimo wielu trudności rynki gazu działają i spełniają  swoje podstawowe funkcje a także próbują sprostać nowym wyzwaniom, które czekają w najbliższej przyszłości całą branżę energetyczną. Organizatorzy Konferencji Gazterm starają się monitorować i analizować procesy zachodzące na polskimi międzynarodowych rynkach gazu aby tematyka corocznych spotkań dotyczyła najbardziej aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Niewątpliwie takim wyzwaniem jest  transformacja  energetyczna  i rola paliw gazowych, a w szczególności gazu ziemnego w tym  nabierającym tempa procesie  zarówno w wymiarze krajowym jak i regionalnym oraz światowym.
 
Transformacja energetyczna to najpoważniejsze wyzwanie dla sektorów energii i gazu co najmniej w najbliższym dziesięcioleciu. Realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga ogromnych nakładów finansowych na nowe inwestycje oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. Konieczne stało się  pilne wypracowanie optymalnych modeli transformacji energetycznej dostosowanych do indywidulanych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Potrzeby w tym zakresie stwarzają ogromny potencjał dla rozwoju kooperacji państw, przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych i ośrodków naukowych. Inicjatywa Trójmorza jest dobrą platformą dla uruchomienia i rozwijania współpracy na rzecz transformacji energetycznej w regionie i szerzej w całej UE. Gaz ziemny powinien pełnić pomostową rolę w polskim i regionalnym modelu transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa. Branża gazownicza powinna zaangażować się także w złożony proces transformacji przemysłu petrochemicznego i chemicznego, działając na rzecz udostępnienia i upowszechnienia „zielonych gazów” (wodór, biometan). Transformacja energetyczna to zatem poważne wyzwanie dla branży gazowniczej i jednocześnie ogromna szansa biznesowa dla tego sektora.

 

Kontynuując kilkuletnią już tradycję międzynarodowych szczytów gazowych tym razem chcemy skoncentrować się na możliwościach i potencjale współpracy pomiędzy państwami współtworzącymi Inicjatywę Trójmorza i Ukrainą. Dyskusja na ten temat będzie pierwszym wydarzeniem 24 Konferencji GAZTERM i przeprowadzona zostanie w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze-Ukraina. Jesteśmy przekonani, że wyzwania jakie wiążą się z budową bezpieczeństwa energetycznego, płynnego rynku i przede wszystkim transformacją energetyczną wymagają wielostronnej współpracy oraz koordynacji podejmowanych wysiłków.

 
 
 
Okrzepła i rozwijająca się Inicjatywa Trójmorza tworzy odpowiednią płaszczyznę polityczną do ustalania i wdrażania strategicznych planów w tych obszarach. Państwa Trójmorza zyskują coraz więcej atutów: kolejny, trzeci w regionie terminal LNG na chorwackiej wyspie Krk rozpoczął już działalność, polski terminal w Świnoujściu zwiększa swoje moce regazyfikacyjne, rurociągi Baltic Pipe i GIPL znajdują się w zaawansowanej budowie, trwają także prace budowlane na granicy polsko-słowackiej, przez którą w niedalekiej perspektywie przechodzić będzie nowy interkonektor. Natomiast Ukraina, stawiając czoła zagrożeniom militarnym i gospodarczym, potrafiła z sukcesem zakończyć bardzo trudny etap reformy swojego rynku gazu przeprowadzając unbundling i wyodrębniając niezależnych operatorów przesyłowego i magazynowego. Jednocześnie zauważalna jest determinacja z jaką ukraińscy operatorzy starają się budować atrakcyjną ofertę usług infrastrukturalnych dla uczestników rynków gazu z całej Europy. Podane przykłady współtworzą już odpowiednia masę krytyczną dla wykreowania i uruchomienia wspólnych strategicznych projektów gazowych. Jednym z celów organizatorów tegorocznego GAZTERMU jest umożliwienie rozpoczęcia dialogu w tym zakresie.  Dyskusja w ramach Szczytu Gazowego, do której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele rządów państw Trójmorza i Ukrainy, będzie koncentrować się m.in. na następujących zagadnieniach: Jak wykorzystać istniejącą i budowaną infrastrukturę (rurociągi i magazyny) dla bezpieczeństwa i płynności transgranicznego handlu gazem w regionie? Czy Trójmorze i Ukraina mogą stworzyć alternatywę dla rosyjsko-niemieckiego sojuszu gazowego? Czy gaz ziemny powinien być „paliwem pomostowym”  dla państw naszego regionu w procesie ich transformacji energetycznej? 
 
Podobnie, jak w poprzednich edycjach Konferencji, znajdziemy także czas na prezentację nowych, interesujących projektów opracowanych i wdrażanych na polskim rynku gazu przez naszych Partnerów. Kontynuować też będziemy zapoczątkowany dwa lata temu temat cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury energetycznej ponieważ coraz więcej zagrożeń pojawia się właśnie w cyberprzestrzeni.
 
Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. a Partnerem Branżowym  Izba Gospodarcza Gazownictwa.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej


Image
Image
Image
Image
SERWIS KAWOWY
PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA
PROFI COFEE
https://www.facebook.com/konferencjagazterm
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
GAZTERM