Image
Image
Image

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt już po raz 26 zaprosić Państwa na konferencję GAZTERM, która odbędzie się niezmiennie w Międzyzdrojach w dniach 14-17 maja 2023 r.

Trwający wciąż kryzys energetyczny ujawnił wiele słabości europejskich rynków gazu, szczególnie w konstrukcji systemu ich zaopatrzenia i zabezpieczenia dostaw. Jednak podejmowane na szczeblu międzynarodowym i na poziomach krajowych decyzje i działania pozwalają sformułować tezę o zbliżających się jakościowych zmianach w funkcjonowaniu europejskiego gazownictwa. Uwzględniając zatem powyższe okoliczności uznaliśmy, że tematem głównym GAZTERMU w 2023 r. powinien być „Nowy energetyczny porządek dla świata”

W międzynarodowym gronie menadżerów, decydentów politycznych, naukowców i ekspertów planujemy przedyskutować całe spektrum aktualnych problemów dotyczących rynku gazu oraz możliwych scenariuszy jego rozwoju i transformacji. Panele dyskusyjne koncentrować się będą m.in. na nowych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa rynków gazu w Europie, euroatlantyckim partnerstwie w zakresie handlu LNG, nowych projektach infrastrukturalnych, ewolucji architektury regulacyjnej oraz aktualnej i perspektywicznej roli giełd gazu. Nie zabraknie również tematów związanych z aktualną sytuacją polskiego sektora gazowniczego. W ramach obrad Konferencji zorganizujemy również wydarzenie, które na stałe wpisało się w program Gaztermu – tym razem będzie to: Transatlantycki Szczyt Gazowy – Partnerstwo transatlantyckie dla bezpieczeństwa rynków gazu w Europie.
Problematyka dekarbonizacji sektora gazowego, a także rola gazów odnawialnych zostanie natomiast ujęta w wyodrębnionym bloku tematycznym w postaci nowej formuły tematycznej Green GAZTERM.

Już wkrótce zaprezentujemy szczegółową tematykę i problematykę zaproponowanych w tej edycji Konferencji paneli dyskusyjnych i prezentacji.

Jak co roku do współpracy i aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosimy Partnerów branżowych z całego świata. Wystąpimy o Patronat Honorowy nad 26. Konferencją Gazterm do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Do Komitetu Honorowego zaprosimy wiele znamienitych instytucji.

Pomimo wciąż napiętej a zarazem dynamicznej sytuacji panującej na rynku gazu, obrady konferencji przeprowadzone zostaną na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Program tegorocznego GAZTERMU jak w latach poprzednich przygotowuje nasz Partner Merytoryczny - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji w imieniu własnym i naszych długoletnich Partnerów.

Do zobaczenia w maju 2023 roku w Międzyzdrojach Organizatorzy 25 Konferencji Gazterm
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879