Image

Szanowni Państwo,

W świetle założeń aktualnej polityki Unii Europejskiej  gospodarka energetyczna  musi przejść gruntowną transformację zmierzającą w kierunku całkowitej eliminacji jej szkodliwego oddziaływania na klimat i środowisko naturalne w perspektywie 2050 roku. Według Komisji Europejskiej wdrażanie tej strategii ma się natomiast odbywać w coraz szybszym tempie i doprowadzić już 2040 r. do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jednocześnie fundamentalnym wciąż wyzwaniem dla całej Unii pozostaje kwestia trwałego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz sprostania kolejnym zagrożeniom generowanym przez napięcia geopolityczne. Dynamicznie zachodzące procesy ekonomiczne i polityczne tworzą więc coraz bardziej  wymagające warunki dla funkcjonowania współczesnej energetyki oraz jej istotnego segmentu jakim jest gazownictwo.

Program tegorocznej, 27 edycji GAZTERMU będzie zatem odnosił się do aktualnie najpoważniejszych wyzwań dla paliw gazowych związanych z określeniem ich roli w nowym, bezpiecznym modelu gospodarki emisyjnej.

Zaproszeni do Międzyzdrojów krajowi i międzynarodowi eksperci, tym razem dyskutować będą m.in.  o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przyspieszającej transformacji,  współpracy regionalnej w aspekcie dalszego rozwoju infrastruktury transportowej i handlowej dla paliw gazowych oraz o technicznych, regulacyjnych i ekonomicznych aspektach dekarbonizacji. Poruszone zostaną również tematy dotyczące zachowania przez gaz ziemny swojej roli paliwa pomostowego oraz bezpieczeństwa jego dostaw w kontekście utrzymujących się zagrożeń geopolitycznych. Ocenione zostaną perspektyw dalszego rozwoju segmentu LNG, a także współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy płynności rynków oraz transgranicznego handlu gazem.

Spektrum zagadnień związanych z gazami odnawialnymi – biometanem i wodorem, tak jak w poprzednim roku ujęte zostanie w ramach paneli dyskusyjnych przeprowadzonych pod szyldem GREENGAZTERMU. W tym przypadku dyskusje i wystąpienia będą się koncentrować m.in. na istniejących i potencjalnych możliwościach szybkiego wprowadzenia nieemisyjnych paliw gazowych do istniejących systemów gazowniczych i szerzej - do całej gospodarki.

W tym roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową inicjatywę programową naszej Konferencji – CYBERGAZTERM, która w formule wydarzenia towarzyszącego poświęcona zostanie niezwykle ważkim tematom związanym z cyberbezpieczeństwem i przyszłą rolą sztucznej inteligencji w transformującym się gazownictwie.

Zapraszamy Państwa w dniach 12-15 maja 2024 r. na obrady 27 edycji Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach – międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń branży gazowniczej.

Do zobaczenia w Międzyzdrojach 
Organizatorzy 27 Konferencji Gazterm

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

KOMITET HONOROWY 26 Konferencji GAZTERM 2023

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
MSZ
Ministerstwo Aktywów Państwowych
MAP
Ministerstwo Klimatu
i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Ukrainy
w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda
Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Urząd Regulacji 
Energetyki
Konsultant Generalny Węgier w Gdańsku
Izba Gospodarcza
Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 26 Konferencji GAZTERM 2023

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Orlen
PARTNER
KONFERENCJI
PGNiG
PARTNER BRANŻOWY KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNER MERYTORYCZNY KONFERENCJI
DISE ENERGY
PARTNERZY
GAZ system
GAS STORAGE POLAND
TGE
PSGAZ
SEMPRA
BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
CHENIERE
Bank Pekao
https://commonwealthlng.com/
NFOŚiGW
BUDIMEX
PFR
ROMGOS GRUPA
EXATEL
IRON MOUNTAIN
PALOALTO
EXATEL
EUROPOLGAZ
GAS TRADING
PGNiG GAZPROJEKT
ICO SEC
ROMGOS GRUPA
POLSKI BAZALT
NDI ENERGY
WKB
W&W

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI 26 Konferencji GAZTERM 2023

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
CIRE
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
ENERGETYKA 24
PATRONI MEDIALNI
INSTAL
Rynek instalacyjny
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
CNG-LNG.PL
Biomasa
Wodorowy Świat
Portal ENERGIA
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE