Image
ORLEN
Image
Image

Szanowni Państwo,

W świetle założeń aktualnej polityki Unii Europejskiej  gospodarka energetyczna  musi przejść gruntowną transformację zmierzającą w kierunku całkowitej eliminacji jej szkodliwego oddziaływania na klimat i środowisko naturalne w perspektywie 2050 roku. Według Komisji Europejskiej wdrażanie tej strategii ma się natomiast odbywać w coraz szybszym tempie i doprowadzić już 2040 r. do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. Jednocześnie fundamentalnym wciąż wyzwaniem dla całej Unii pozostaje kwestia trwałego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz sprostania kolejnym zagrożeniom generowanym przez napięcia geopolityczne. Dynamicznie zachodzące procesy ekonomiczne i polityczne tworzą więc coraz bardziej  wymagające warunki dla funkcjonowania współczesnej energetyki oraz jej istotnego segmentu jakim jest gazownictwo.

Program tegorocznej, 27 edycji GAZTERMU będzie zatem odnosił się do aktualnie najpoważniejszych wyzwań dla paliw gazowych związanych z określeniem ich roli w nowym, bezpiecznym modelu gospodarki emisyjnej.

Zaproszeni do Międzyzdrojów krajowi i międzynarodowi eksperci, tym razem dyskutować będą m.in.  o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przyspieszającej transformacji,  współpracy regionalnej w aspekcie dalszego rozwoju infrastruktury transportowej i handlowej dla paliw gazowych oraz o technicznych, regulacyjnych i ekonomicznych aspektach dekarbonizacji. Poruszone zostaną również tematy dotyczące zachowania przez gaz ziemny swojej roli paliwa pomostowego oraz bezpieczeństwa jego dostaw w kontekście utrzymujących się zagrożeń geopolitycznych. Ocenione zostaną perspektyw dalszego rozwoju segmentu LNG, a także współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy płynności rynków oraz transgranicznego handlu gazem.

Spektrum zagadnień związanych z gazami odnawialnymi – biometanem i wodorem, tak jak w poprzednim roku ujęte zostanie w ramach paneli dyskusyjnych przeprowadzonych pod szyldem GREENGAZTERMU. W tym przypadku dyskusje i wystąpienia będą się koncentrować m.in. na istniejących i potencjalnych możliwościach szybkiego wprowadzenia nieemisyjnych paliw gazowych do istniejących systemów gazowniczych i szerzej - do całej gospodarki.

W tym roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową inicjatywę programową naszej Konferencji – CYBERGAZTERM, która w formule wydarzenia towarzyszącego poświęcona zostanie niezwykle ważkim tematom związanym z cyberbezpieczeństwem i przyszłą rolą sztucznej inteligencji w transformującym się gazownictwie.

Zapraszamy Państwa w dniach 12-15 maja 2024 r. na obrady 27 edycji Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach – międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń branży gazowniczej.

Do zobaczenia w Międzyzdrojach 
Organizatorzy 27 Konferencji Gazterm

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI GAZTERM

PATRONAT HONOROWY 27 Konferencji GAZTERM 2024

Ministerstwo Klimatu
i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Królestwa Danii w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda
Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Regulacji 
Energetyki
Urząd Regulacji Energetyki
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Energetyki
 
Instytut Energetyki
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
IGEOS
Izba Gospodarcza
Gazownictwa
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

PARTNERZY KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY 27 Konferencji GAZTERM 2024

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI
Orlen
PARTNER KONFERENCJI
PGNiG
PARTNER KONFERENCJI
Izba Gospodarcza Gazownictwa
PARTNERZY
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
GAZ SYSTEM
GAS STORAGE POLAND
TGE
G EN OPARATOR
Bank Gospodarstwa Krajowego
EXATEL
RAMGOS GRUPA
G EN OPARATOR
MTM NOWUM
FORTINET
W&W
ATENDE
ARROW
MERAZET

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI GAZTERM

PARTNERZY MEDIALNI 27 Konferencji GAZTERM 2024

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY
CIRE
STRATEGICZNY PARTNER MEDIALNY
BIZNES ALERT
PARTNER MEDIALNY
ENERGETYKA 24
PATRONI MEDIALNI
INSTAL
Rynek instalacyjny
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
Biomasa
Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE