Image

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

W świetle założeń aktualnej polityki wyrażonej w strategiach European Greean Deal oraz REPowerUE, europejskie gazownictwo musi przejść gruntowną transformację prowadząc do stanu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Nakreślony przez Komisję Europejską horyzont czasowy wydaje się jeszcze dość odległy, jednak działania na rzecz dekarbonizacji i ograniczenia emisyjności sektora gazowego przyśpieszają.

Program tegorocznej, 27 edycji GAZTERMU będzie zatem odnosił się do aktualnie najpoważniejszego dla branży gazowniczej wyzwania, czyli określenia swojego miejsca i roli w powstającym nowym, neutralnym klimatycznie modelu gospodarki.

Zaproszeni do Międzyzdrojów krajowi i międzynarodowi eksperci, tym razem dyskutować będą o kierunkach i dynamice dekarbonizacji gazownictwa oraz jej technicznych, regulacyjnych i ekonomicznych aspektach. Poruszone zostaną również tematy dotyczące zachowania przez gaz ziemny swojej roli paliwa pomostowego oraz bezpieczeństwa jego dostaw w kontekście utrzymujących się zagrożeń geopolitycznych. Ocenione zostaną perspektyw dalszego rozwoju segmentu LNG, a także regionalnej współpracy w zakresie integracji rynków.

Spektrum zagadnień związanych z gazami odnawialnymi – biometanem i wodorem, tak jak w poprzednim roku ujęte zostanie w ramach paneli dyskusyjnych przeprowadzonych pod szyldem GRENNGAZTERMU. W tym przypadku dyskusje i wystąpienia będą się koncentrować m.in. na istniejących i potencjalnych możliwościach szybkiego wprowadzenia nieemisyjnych paliw gazowych do istniejących systemów gazowniczych i szerzej - do całej gospodarki.

W tym roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową inicjatywę programową naszej Konferencji – CYBERGAZTERM, która w formule wydarzenia towarzyszącego poświęcona zostanie niezwykle ważkim tematom związanym z cyberbezpieczeństwem i przyszłą rolą sztucznej inteligencji w transformującym się gazownictwie.

Zapraszamy Państwa w dniach 12-15 maja 2024 r. na obrady 27 edycji Konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach – międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń branży gazowniczej!

Do zobaczenia w Międzyzdrojach
Organizatorzy 27 Konferencji Gazterm

Image
70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17
+48 607 220 470,
+48 602 365 879
SERWIS KAWOWY PODCZAS KONFERENCJI ZAPEWNIA

PROFI COFFE